สวัสดีค่ะ...Blog ของเล่นพื้นบ้านของไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเนื้อหาบน Blog นี้ ซึ่งพวกเรามีความปรารถนาที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกท่านที่ต้องการข้อมูลเหล่านี้ ทั้งในด้านการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ ตลอดจนการศึกษาด้วยตนเอง ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ
RSS

Advertisements

21 กรกฎาคม 2557

ปิงปองข้ามเชือก (Jump rope Tennis)


 ปิงปองข้ามเชือก (Jump rope Tennis เป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่เด็กๆ ได้ออกกำลังกายที่ส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายและใช้ไหวพริบในการเล่น ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ทำให้มีทักษะด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมงผลัด


อุปกรณ์
 1. ปิงปอง 1 ลูก
2. ไม้ตีปิงปองเท่ากับจำนวนผู้เล่น
 3. เชือก สำหรับขึงระหว่างหลักสองอันสูงเสมอหน้าผากของเด็ก เชือกนี้อยู่ตรงกึ่งกลางสนามเล่นซึ่งมีขอบเขตสี่ด้าน

การจัดคนเล่น
แบ่งนักเรียนออกเป็นพวกๆ ละ 5 คน แข่งขันกันคราวละ 2 พวก

การเล่น
 ให้ผู้เล่นตีปิงปองให้โด่งข้ามเชือก เข้าไปในแดนของคู่แข่งขันลูกตกในแดนของฝ่ายใด ฝ่ายนั้นเสียแต้มครั้งละ 1 แต้ม ห้ามมิให้ตีตบ ได้แต่ตีขึ้น ถ้าผู้ใดตีหนหนึ่ง ปิงปองยังอยู่ในแดนของตน ยอมให้คนเล่นพวกเดียวกันตีซ้ำอีกหนหนึ่ง เป็นสองหนด้วยกัน พวกใดตีลูกลอดใต้เชือก หรือลูกไม่ตกในแดนคู่แข่งหรือตีกว่าสองหน ในการรับลูกคราวเดียวกัน จะต้องเสียแต้มให้คู่แข่งครั้งละ 1 แต้ม ฝ่ายใดทำแต้มได้ถึง 15 ก่อนเป็นผู้ชนะ

กลับหน้าของเล่นพื้นบ้านของไทย

อ่านต่อ ...

20 กรกฎาคม 2557

โหม่งผลัด (Alternatively tackles)


 โหม่งผลัด  (Alternatively tackles) เป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่เด็กๆ ได้ออกกำลังกายที่ส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายและใช้ไหวพริบในการเล่น ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ทำให้มีทักษะด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมงผลัด


 อุปกรณ์
 1. ลูกโป่งหลายๆ ลูก

การจัดคนเล่น
 การเล่นชนิดนี้เล่นในห้องเรียนได้และใช้ทางเดินระหว่างโต๊ะเรียนนั่นเองเป็นทางแข่ง เล่นได้คราวละ 3 ถึง 5 พวก เท่าจำนวนทางเดินในห้องเรียน คนเล่นแต่ละพวกมีจำนวนเท่ากัน

 การเล่น
 คนที่หนึ่งของแต่ละพวกนั่งชิดฝาห้องอยู่ในท่าคลาน มีลูกโป่งวางอยู่ข้างหน้า พอครูให้สัญญาณก็ใช้ หัวชนลูกโป่งไปทางฝาห้องตรงข้าม เมื่อถึงแล้วก็ใช้หัวชนลูกโป่งกลับมายังที่เดิม คนอื่นๆ ก็รับช่วงกันต่อๆ ไปจนครบทุกคน พวกใดเสร็จก่อนชนะ

กลับหน้าของเล่นพื้นบ้านของไทย

อ่านต่อ ...

19 กรกฎาคม 2557

โยนรับ (Throwing)

โยนรับ (Throwing) เป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่เด็กๆ ได้ออกกำลังกายที่ส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายและใช้ไหวพริบในการเล่น ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ทำให้มีทักษะด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม

 อุปกรณ์
 1. ลูกหนัง 1 ลูก

 การจัดคนเล่น 
  ให้มีคนโยนลูกหนังคนหนึ่ง นอกนั้นยืนล้อมวง 

 การเล่น 
คนโยนลูกหนังยืนกลางวงแล้วโยนลูกหนังขึ้นไปโดยมุ่งหมายให้ตกกลางวงพอดี พอลูกหนังตกถึงพื้นห้อง เขาก็เรียกชื่อเล่นคนใดคนหนึ่งผู้ที่ถูกเรียกชื่อต้องรีบออกมารับลูกหนังตอนเด้งขึ้นให้ได้ ถ้ารับไม่ได้ต้องถูกปรับให้รำ ถ้าคนโยนลูกหนังไม่ดี เช่น ลูกไม่เด้งหรือลูกหนังตกบนตัวคนเล่นหรือตกนอกวงจะถูกลงโทษ ไม่ให้เป็นคนโยนต่อไป ต้องไปเล่นเป็นคนรับลูกคนสุดท้ายที่รับลูกได้ ได้เป็นคนโยนแทน 

อ่านต่อ ...

18 กรกฎาคม 2557

การละเล่นพื้นบ้านต้องแต (but must)


ต้องแต  (but must) เป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่เด็กๆ ได้ออกกำลังกายหลายส่วนที่ส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายและใช้ไหวพริบในการเล่น ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ทำให้มีทักษะด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม

อุปกรณ์ 
 1. กระเบื้องเลาะกลมโตขนาดลูกสะบ้า ขนาด 8 เชนติเมตร จำนวนเท่ากับผู้เล่น

การจัดคนเล่น
 แบ่งคนเล่นเป็น 2 พวกๆ ละเท่าๆ กัน ยืนอยู่ทางเดียวกัน และจับกันเป็นคู่ๆ คู่เล่นควรเป็นหญิงกับชาย ทุกคนมีกระเบื้องสำหรับโยนซึ่งเรียกว่า อีตัว

 การเล่น
 ให้แต่ละคู่ตกลงกันเองว่าผู้ใดเป็นฝ่ายโยนก่อน เมื่อคนหนึ่งโยนไป อีกคนหนึ่งพยายามโยนให้ถูก การโยนเพื่อให้ถูกอีตัวเรียกว่าทอย ถ้าทอยถูกฝ่ายทอยได้ขี่หลังคนโยน จากที่โยนไปจนถึงอีตัว คนโยนมีหน้าที่หยิบอีตัวทั้งสองอัน โยนอีตัวของตนไปข้างหน้าแล้วส่งอีตัวของคนขี่ ให้คนขี่ทอย ถ้าทอยถูกก็ได้ขี่ต่อไปอีก แต่ถ้าผิด ต้องลงจากหลังให้อีกคนหนึ่งขี่ไปเก็บอีตัว ตอนโยนทีแรก ถ้าคนทอยๆ ผิด ต่างคนก็เดินไปเก็บอีตัวของตน แล้วกลับมาที่เดิม คนทอยกลับเป็นผู้โยนผู้โยนกลับเป็นคนทอย

กลับหน้าของเล่นพื้นบ้านของไทย

อ่านต่อ ...