สวัสดีค่ะ...Blog ของเล่นพื้นบ้านของไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเนื้อหาบน Blog นี้ ซึ่งพวกเรามีความปรารถนาที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกท่านที่ต้องการข้อมูลเหล่านี้ ทั้งในด้านการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ ตลอดจนการศึกษาด้วยตนเอง ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ

22 มิถุนายน 2554

กังหันกระดาษ (Turbine paper) - เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในหลักกลศาสตร์กังหันกระดาษ(Turbine paper) เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม และเสริมสร้างความเข้าใจในหลักกลศาสตร์ ซึ่งมักจะนำไปใช้กับเด็กโต เช่น เด็กประถมศึกษา หรือโดยทั่วไปก็นับจากอายุเด็กประมาณ 2-6 ปี

อ่านต่อ ...

05 มิถุนายน 2554

กังหันใบมะม่วง (Mango leaves turbine) ของเล่นพื้นบ้านส่งเสริมการออกกำลังกายของเด็กไทย


กังหันใบมะม่วง (Mango leaves turbine) เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่สามารถสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ พร้อมทั้งได้ออกกำลังกายไปในตัว ทั้งนี้การที่ใบมะม่วงสามารถหาได้โดยทั่วไปในสมัยก่อน จึงทำให้ผู้ปกครองหลายๆ ท่านนำของเล่นนี้มาให้เด็กๆ เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆ ซึ่งถ้าผู้ปกครองได้สอนให้เขาฝึกทำเองก็จะเป็นการส่งเสริมให้เค้าได้ใช้จินตนาการและรู้ประโยชน์ของสิ่งรอบตัวของเขา และการได้นำมาเล่นร่วมกับผู้อื่นก็จะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในด้านอารมณ์ สังคม และภาษาได้ด้วย เรามาเริ่มประดิษฐ์กันเลยนะคะ

อ่านต่อ ...

02 มิถุนายน 2554

หุ่นยนต์โดดร่ม (Robot Parachute) - ของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ส่งเสริมการนำของเล่นเก่ามาใช้ประโยชน์


หุ่นยนต์โดดร่ม (Robot Parachute) เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทย ในยุคกลางเก่ากลางใหม่ เพราะเป็นของเล่นที่นำวัสดุที่เหลือใช้มาผสมผสานกับของเล่นที่มีอยู่แล้ว แต่อาจจะรู้สึกเบื่อหรืออยากจะมีวิธีเล่นที่ดูแปลกออกไป โดยเฉพาะเจ้าหุ่นยนต์ตัวโปรดของน้องๆ ที่เคยเล่นมาตั้งแต่ยังเล็กๆ พอโตขึ้นมาก็หมดวัยที่จะมานั่งเล่นหุ่นยนต์ตัวนั้น น้องๆ อาจจะนำมาประดิษฐ์เพิ่มเพื่อสร้างของเล่นใหม่ที่ดูเหมาะกับวัยของน้องๆ ได้ เรามาเริ่มการปรดิษฐ์กันเลย

อ่านต่อ ...