สวัสดีค่ะ...Blog ของเล่นพื้นบ้านของไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเนื้อหาบน Blog นี้ ซึ่งพวกเรามีความปรารถนาที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกท่านที่ต้องการข้อมูลเหล่านี้ ทั้งในด้านการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ ตลอดจนการศึกษาด้วยตนเอง ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ

23 พฤศจิกายน 2553

แทงห่วง (Stabbed Huang)แทงห่วง เป็นการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยที่สามารถนำมาเป็นกีฬาพื้นบ้านได้ ซึ่งบางทีผู้ใหญ่อาจจะนำมาเล่นกันตามเทศกาลต่างๆ ได้เช่นกัน

อ่านต่อ ...

14 พฤศจิกายน 2553

กลิ้งลูกหิน (Rolling marble)
กลิ้งลูกหิน เป็นการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยที่ประชันความแม่นยำเพื่อหาผู้ชนะ นิยมนำมาเล่นกันในเทศกาลต่างๆ

อ่านต่อ ...

13 พฤศจิกายน 2553

ลูกกลิ้ง (The ball rolling)ลูกกลิ้ง เป็นการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย ที่เด็กๆ สมัยก่อนมักนำมาเล่นด้วยกันเพื่อประลองความแม่น คล้ายโบว์ลิ่งสมัยนี้นั่นเอง

อ่านต่อ ...

10 พฤศจิกายน 2553

ขี่ม้าส่งเมือง (Riding horse send to city)

การละเล่นขี้มาส่งเมือง เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยหรือการละเล่นของเด็กไทยสมัยก่อนนิยมกันมาก จุดเด่นของการละเล่นนี้คือ ฝ่ายหนึ่งจะได้ขี่อีกฝ่ายที่สมมติเป็นมา

อ่านต่อ ...

11 กรกฎาคม 2553

นกหวีดดินเผา

นกหวีดดินเผา เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทย โดยการนำดินเหนียวมาปั้นให้เป็นนกชนิดต่างๆ นำมาเป่าที่หางนกจะมีเสียงหวีดร้องไพเราะ

อ่านต่อ ...

ตัวจักจั่น (The cicada)

ตัวจักจั่น
เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทย ที่มีชื่อเรียกต่างกันตามแต่ละสำเนียงของท้องถิ่นตัวจักจั่นเป็นเครื่องเล่นที่ขณะเล่นจะเกิดเสียงไพเราะ หากทำหลายๆ ขนาดจะทำให้ได้เครื่องเล่นดนตรีที่มีเสียงต่างๆ กันไป

อ่านต่อ ...

30 มิถุนายน 2553

กลองกริ่ง

กลองกริ่งเป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยประเภทเครื่องดนตรีที่ทำขึ้นจากไม้ไผ่ใช้ไม้ตีให้เกิดเสียงดัง

วัสดุอุปกรณ์1. ไม้ไผ่ป่า หรือ ไม้ซาง
2. มีด หรือ ขวาน
3. เลื่อย
4. สว่านเจาะ

อ่านต่อ ...

29 มิถุนายน 2553

กระดิ่งก้ามปู

กระดิ่งก้ามปู หรือ ปูกระดิ่งเป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยชนิดหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดเสียงดัง โดยอาศัยแรงลมพัด การทำกระดิ่งก้ามปูควรเลือกก้ามปูที่มีหลายขนาด เพื่อศึกษาคุณสมบัติของเสียงที่แตกต่างกัน

วัสดุอุปกรณ์
1. ก้ามปูขนาดใหญ่
2. เชือกหรือด้าย
3. ใบตาลหรือใบลาน

อ่านต่อ ...

18 มีนาคม 2553

ลากกาบมะพร้าว


ลากกาบมะพร้าว หรือ ลากกาบหมาก เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยในแถบภาคกลางที่ได้มาจากวัสดุธรรมชาติ และไม่จำเป็นต้องสร้างเพิ่มเติมอะไรมากมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


วัสดุที่ใช้
กาบหมากหรือกาบมะพร้าว

อ่านต่อ ...

16 มีนาคม 2553

หมูกระดาษ
หมูกระดาษ เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์ ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้


วัสดุที่ใช้
1. กระดาหนังสือพิมพ์
2. กาว
3. กระดาษห่อบกหนังสือ หรือกระดาษห่อโรตี
4. สี

อ่านต่อ ...

15 มีนาคม 2553

ล้อ

ล้อ หรือ ล้อวงกลม หรือ ตีล้อ เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยในแถบภาคกลางที่ทำด้วยไม้ไผ่ ซึ่งมีวิธีทำดังนี้

อ่านต่อ ...

14 มีนาคม 2553

ลูกข่างโหว่
ลูกข่างโหว่ เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยในแถบภาคกลางที่ทำจากไม้ไผ่ ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

วัสดุที่ใช้
1. ไม้ไผ่
2. ไม้เนื้ออ่อน
3. กาวที่มีความเหนียวแน่น
4. เชือกยาวประมาณ 30 ซม.

อ่านต่อ ...

13 มีนาคม 2553

รถไม้
รถไม้ เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยในแถบภาคกลางที่ทำด้วยไม้ฉำฉา ซึ่งมีวิธีทำดังนี้


วัสดุที่ใช้
1. ไม้ฉำฉา หรือ ไม้ลัง
2. ตะปู

อ่านต่อ ...

07 มีนาคม 2553

กังหันลม

กังหันลม เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากไม้ไผ่ ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

วัสดุที่ใช้
1. ไม้ไผ่
2. มีด
3. ยางวงหรือด้าย

อ่านต่อ ...

06 มีนาคม 2553

ล้อไถวิ่งแข่ง

ล้อไถวิ่งแข่ง เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากไม้รวกและไม้แผ่นกระดาน ซึ่งมีวิธีทำดังนี้

วัสดุที่ใช้
1. ไม้รวก
2. ตะปู
3. ไม้แผ่นกระดาน

อ่านต่อ ...

05 มีนาคม 2553

แม่ไก่ใจดี


แม่ไก่ใจดี เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยสมัยใหม่ที่ทำด้วยดินน้ำมัน ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
อุปกรณ์ที่ใช้
1. ดินน้ำมันสีเหลือง, สีแดง, สีน้ำเงิน, สีส้ม
2. กรรไกร
3. ไม้จิ้มฟัน

อ่านต่อ ...

04 มีนาคม 2553

รถหลอดด้าย (แบบที่ 2)

รถหลอดด้าย (แบบที่ 2) เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากหลอดด้าย ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

วัสดุที่ใช้
1. หลอดด้าย 1 อัน
2. กระดุม 1 เม็ด
3. ยางวง 1 เส้น ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าๆ กับหรือสั้นกว่าความยาวของหลอดด้ายเล็กน้อย
4. ไม้ไผ่

อ่านต่อ ...

03 มีนาคม 2553

รถหลอดด้าย (แบบที่ 1)

รถหลอดด้าย (แบบที่ 1) เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากหลอดด้าย ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

วัสดุที่ใช้
1. หลอดด้ายที่ใช้แล้ว
2. ลวด
3. ไม้ไผ่หรือไม้รวก
4. เชือก

อ่านต่อ ...

02 มีนาคม 2553

รถกะลา

รถกะลา เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากกะลามะพร้าว ซึ่งมีวิธีทำดังนี้

วัสดุที่ใช้1. กะลา
2. ไม้ไผ่
3. หวาย
4. เชือกหรือลวด
5. สี

อ่านต่อ ...

01 มีนาคม 2553

กลองหนังกบ

กลองหนังกบ เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากกระป๋องและหนังกบ ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

วัสดุที่ใช้
1. หนังกบ
2. กระป๋องนมข้นหรือกระป๋องอื่นๆ หรือใช้กระบอกไม้ไผ่ตัดเป็นวง ความสูงเท่ากระป๋องนมข้น
3. ยางวงหรือเชือก

อ่านต่อ ...

28 กุมภาพันธ์ 2553

เกวียนไม้ตอก

เกวียนไม้ตอก เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากไม้ไผ่ซึ่งมีวิธีทำดังนี้

วัสดุที่ใช้1. ไม้ไผ่
2. เชือก

อ่านต่อ ...

27 กุมภาพันธ์ 2553

จั๊กจั่น


จั๊กจั่น เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากไม้ไผ่ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

วัสดุที่ใช้
1. ไม้ไผ่
2. ยางสน
3. เอ็นหรือหางม้า
4. ดินเหนียว
5. กระดาษสี
6. กาว

อ่านต่อ ...

26 กุมภาพันธ์ 2553

ป๋องแป๋ง
ป๋องแป๋ง เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากกระดาษหรือหนังมีลักษณะเหมือนกลอง ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

อ่านต่อ ...

25 กุมภาพันธ์ 2553

ลิ้นมังกร

นลิ้นมังกร เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากกระดาษ ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

วัสดุที่ใช้1. กระดาษแข็ง
2. กระดาษว่าวอย่างเหนียวสีชมพูแดง หรือสีอื่นๆ
3. กาว
4. กระดาษสีลวดลายสวยงาม
5. ลวดดอกไม้ไหวขนาดเล็ก
6. ขนไก่ชุบสี

อ่านต่อ ...

24 กุมภาพันธ์ 2553

นกหวีดไม้รวกนกหวีดไม้รวก เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากไม้รวกและไม้ไผ่ ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้


วัสดุที่ใช้1. ไม้รวกขนาดเล็กเส้นผ้าศูนย์กลางประมาณ 1.3 ซม. 1 ปล้อง
2. ไม้รวกอีก 1 ปล้องที่สามารถสอดอัดแน่นเข้าไปภายในไม้รวกปล้องแรกได้ พอดี
3. ไม้ฉำฉาหรือไม้ลัง
4. ไม้ไผ่

อ่านต่อ ...

23 กุมภาพันธ์ 2553

จิ๊งหน่อง

จิ๊งหน่อง หรือ ติ๊งหน่อง เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากไม้ไผ่ซึ่งมีวิธีทำง่ายๆ ดังนี้

วัสดุที่ใช้
1. ไม้รวก
2. ไม้ไผ่
3. เชือกไหมพรม

อ่านต่อ ...

22 กุมภาพันธ์ 2553

ปี่ใบลาน

ปี่ใบลาน หรือ ปี่ใบตอง หรือ ปี่ฟางข้าว เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากใบลาน,ใบตอง,ฟางข้าว หรือใบมะพร้าว ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

อ่านต่อ ...

21 กุมภาพันธ์ 2553

ลูกหึ่ง


ลูกหึ่ง เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำด้วยฝาน้ำอัดลม ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

วัสดุที่ใช้1. ด้าย หรือ เชือกขนาดเล็ก
2. ฝาน้ำอัดลม

อ่านต่อ ...

20 กุมภาพันธ์ 2553

หม้อข้าว หม้อแกงหม้อข้าว หม้อแกง เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากดิน ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้


วัสดุที่ใช้1. ดิน
2.ไม้ฉำฉา หรือ ไม้ไผ่

อ่านต่อ ...

19 กุมภาพันธ์ 2553

ตะแล้ปแก๊ป


ตะแล้ปแก๊ป เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากกระป๋องนม 2 ใบใช้ในการสื่อสารเหมือนโทรศัพท์ ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้


วัสดุที่ใช้1. กระป๋องนม 2 ใบ
2. ด้าย
3.ไม้กลัด

อ่านต่อ ...

18 กุมภาพันธ์ 2553

ปืนก้านกล้วย

ปืนก้านกล้วย เป็น ของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำมาจากใบกล้วยทั้งใบซึ่งทำได้ง่ายๆ ดังนี้


วัสดุที่ใช้
ใบกล้วยทั้งใบ

อ่านต่อ ...

17 กุมภาพันธ์ 2553

ม้าก้านกล้วย

ม้าก้านกล้วย เป็น ของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำมาจากใบกล้วยทั้งใบซึ่งมีวิธีทำดังนี้

วัสดุที่ใช้1. ใบกล้วยทั้งใบ
2. ไม้กลัด
3. เชือกกาบกล้วย

อ่านต่อ ...

16 กุมภาพันธ์ 2553

หน้ากาก


หน้ากาก เป็น ของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำง่ายๆ จากกระดาษหนังสือพิมพ์ซึ่งมีวิธีทำดังนี้

วัสดุที่ใช้
1. หุ่นรูปหน้าคน
2. กระดาษหนังสือพิมพ์
3. กาว
4. ไหมพรม
5. สี
6. ด้าย

อ่านต่อ ...

14 กุมภาพันธ์ 2553

ชฎา


ชฎา หรือ ชฎาลิเก เป็น ของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากใบลานซึ่งมีวิธีทำดังนี้

วัสดุที่ใช้
1. ใบลาน
2. ด้าย
3. กระดาษสี
4. สี
5. หุ่น

อ่านต่อ ...

13 กุมภาพันธ์ 2553

ตะกร้อใบลาน


ตะกร้อใบลาน เป็น ของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากใบลานซึ่งมีวิธีทำดังนี้

วัสดุที่ใช้ใบลาน อาจจะใช้ใบมะพร้าวก็ได้ แต่ใบลานจะมีความทนทานกว่า

อ่านต่อ ...

12 กุมภาพันธ์ 2553

ตุ๊กตาลูกตาล


ตุ๊กตาลูกตาล เป็น ของเล่นพื้นบ้านของไทย ที่ทำจากผลลูกตาลซึ่งมีวิธีทำดังนี้

วัสดุที่ใช้1. ผลลูกตาลสุก 1 ผล
2. สี
3. กาว
4. หวี

อ่านต่อ ...

11 กุมภาพันธ์ 2553

ตุ๊กตาผ้า

ตุ๊กตาผ้า เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากเศษผ้าหรือผ้าเช็ดตัวหรือผ้าขาวม้าซึ่งมีวิธีทำดังนี้


วัสดุที่ใช้1. ผ้าเช็ดตัวหรือผ้าขาวม้า
2. เชือกหรือยางวงหรือริบบิ้น
3. กระดาษหรือกระดุม
4. สี
5. กาว
6. ด้าย

อ่านต่อ ...

10 กุมภาพันธ์ 2553

บ้านก้านธูป


บ้านก้านธูป เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากก้านธูปที่ใช้แล้ว หรือ ก้านทางมะพร้าวซึ่งมีวิธีทำดังนี้

วัสดุที่ใช้
1. ก้านธูปที่ใช้แล้ว หรือ ก้านทางมะพร้าว
2. ด้าย

วิธีทำ1. นำก้านธูปหรือก้านทางมะพร้าว มาหักงอตรงกลางให้มีลักษณะคล้ายจั่วบ้าน ส่วนปลายทั้ง 2 ข้างให้หักขึ้น
2. ผูกตรงยอดจั่วบ้านด้วยด้าย แล้วนำไปผูกกับปลายไม้ไผ่ หรือไม้ก้านธูปอีกอันแล้วนำไม้นั้นไปปักแขวนไว้ตรงรูไม้ หรือรูแยกของเนื้อไม้
3. จากนั้นให้หักงอก้านธูปหรือก้านทางมะพร้าวแบบเดียวกับข้อ 1 ไปแขวนห้อยไว้ที่ปลายจั่วบ้านที่หักงอทั้ง 2 ให้สมดุลย์กัน
4. จากนั้นนำมาคล้องเกี่ยวต่อเนื่องกันไปเป็นชั้นๆ ยิ่งทำได้หลายชั้นเท่าไร แสดงว่ามีความสามารถมากเท่านั้น

วิธีเล่นเป็นการแข่งกันประดิษฐ์ว่าใครทำเป็นชั้นมากกว่ากัน

เรียบเรียงโดย "ของเล่นพื้นบ้านของไทย"

อ่านต่อ ...

09 กุมภาพันธ์ 2553

ควายใบมะม่วง หรือ ควายซนควายใบมะม่วง หรือ ควายซน เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากใบมะม่วงซึ่งมีวิธีทำดังนี้

อ่านต่อ ...

ควายดิน หรือ วัวดินควายดินหรือวัวดิน เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากดินเหนียวซึ่งมีวิธีทำดังนี้

วิธีทำ1. นำดินเหนียวมาปั้นด้วยมือให้เป็นรูปสัตว์ที่ต้องการ ส่วนใหญ่ในสมัยก่อน นิยมปั้นเป็นวัวหรือควาย แต่สามารถปั้นเป็นสัตว์อื่นๆ ได้ทุกชนิด
2. แต่งเติมเสริมให้มีความเหมือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของหน้าของสัตว์

อ่านต่อ ...

08 กุมภาพันธ์ 2553

หุ่นกระบอกมือ

หุ่นมือ หรือ หุ่นกระบอกมือ หรือ ตุ๊กตามือ เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์และเศษผ้าซึ่งมีวธีทำดังนี้

อ่านต่อ ...

02 กุมภาพันธ์ 2553

งูไม้ระกำงูไม้ระกำ เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากไม้ระกำซึ่งมีวิธีทำดังนี้

วัสดุที่ใช้
1. ไม้ระกำ
2. กาว
3. ผ้าดิบ
4. สี
5. ไม้ลัง หรือ ไม้ฉำฉา
6. กระดาษว่าว

อ่านต่อ ...

31 มกราคม 2553

กระจับพวงกระจับพวง เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากผ้าซึ่งมีวิธีทำดังนี้

วัสดุที่ใช้

1. ผ้าสีสด
2. นุ่น
3. ไหมพรม
4. ด้าย

อ่านต่อ ...

ปลาตะเพียน


ปลาตะเพียน เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากใบลานซึ่งมีวิธีทำดังนี้

วัสดุที่ใช้
1. ใบลาน
2. สี
3. ด้าย

อ่านต่อ ...

28 มกราคม 2553

คนเลื่อยไม้คนเลื่อยไม้ หรือ สล่าเลื่อยไม้นี้ เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่จำลองมาจากการตัดไม้ของช่างไม้ในอดีต เพื่อนำไม้มาสร้างบ้าน ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

อ่านต่อ ...

25 มกราคม 2553

นกหวีด


นกหวีดไม้ไผ่ เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากไผ่ซางเพียง 2 ท่อนสามารถที่จะเป่าเป็นเสียงนกต่างๆ ได้มากมายหลายชนิด อุ้ยเล่าว่าเวลาที่เข้าป่านั้น ก็จะใช้นกหวีดเป่าเลียนเสียงนกต่างๆ เพื่อล่อนกให้ออกมา แล้วแต่ความสามาถของใครว่า จะเป่าเลียนเสียงนกต่างๆ ได้มากแค่ไหน ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

อ่านต่อ ...

24 มกราคม 2553

แมลงปอ
แมลงปอ หรือ กัมบี้ (ภาษาเหนือ) เป็น ของเล่นพื้นบ้านของไทยอีกชิ้นหนึ่งที่ทำเล่นไม่ยาก ตัดแต่งตามรูปร่างและจินตนาการ จากแขนงไผ่กลายมาเป็นแมลงปอ เพื่อใช้บอกเล่าเรื่องราววงจรชีวิตของมัน ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

อ่านต่อ ...

21 มกราคม 2553

โก๋งเก๋ง

โก๋งเก๋ง เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ใช้ไม้ไผ่ทำเป็นขาเดิน 2 ข้าง เพื่อใช้ก้าวเดินจะทำให้สูงขึ้น มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

อ่านต่อ ...

ก๊อปแก๊ป


ก๊อปแก๊ป เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยในสมัยก่อนที่มีเล่นเหมือนกันทุกภาค เด็กๆ มักนิยมใช้เดินและวิ่งแข่งขันกัน จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปแต่ละพื้นที่ อาจเป็นเพราะว่าเรียกตามเสียงที่ได้ยินตอนที่เดินและวิ่งกะลา ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

อ่านต่อ ...

19 มกราคม 2553

ลูกข่างสะบ้า


ลูกข่างสะบ้า เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่สามารถทำเล่นได้ไม่ยาก ต้นสะบ้าเป็นไม้ใหญ่ ออกผลมาเป็นฝัก พอฝักแก่เต็มที่ก็จะแตกออก ทำให้ลูกสะบ้าที่อยู่ข้างในตกลงมาบนพื้นให้เราสามารถเก็บมาทของเล่นได้ลูกข่างสะบ้านั้นหาได้ง่ายในป่าแต่ในปัจจุบันมีเหลืออยู่ไม่มากนัก บางครั้งเราจึงนำไม้มาเหลาให้มีลักษณะกลมๆ เพื่อใช้แทนลูกสะบ้า ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

อ่านต่อ ...

17 มกราคม 2553

จานบิน

จานบิน ใบพัด หรือ คอปเตอร์ไม้ไผ่ ของเล่นพื้นบ้านของไทยที่สามารถทะยานขึ้นฟ้าได้ อีกหนึ่งในของเล่นชิ้นโปรดที่เด็ก มักจะพกพาออกไปเล่นในที่โล่งกว้าง ซึ่งมีวิธีทำดังนี้

อ่านต่อ ...

16 มกราคม 2553

พญาลืมแลง

พญาลืมแลง เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยและเป็นเกมเชาว์พื้นบ้านอีกชิ้นหนึ่ง ซึ่ง "แลง" นั้น หมายถึง เวลาเย็น ดังนั้น พญาลืมแลงจึงหมายถึง การที่เล่นจนลืมไปว่า เป็นเวลาเย็นแล้ว ซึ่งมีวิธีทำดังนี้

วิธีทำ

1. เหลาไม้ไผ่ให้เล่น ขนาดเล็กพอที่จะตัด ความยาว 18 นื้ว 2 ท่อน และ 9 นิ้ว 1 ท่อน
2. เอาไม้ไผ่ที่เหลาแล้วความยาว 18 นิ้ว มาดัดให้โค้งแล้วใส่ประกอบกัน

อ่านต่อ ...

15 มกราคม 2553

พญาลืมงาย


พญาลืมงาย เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยและเป็นเกมเชาว์พื้นบ้าน "งาย" เป็นภาษาล้านนา หมายถึง เวลาเช้า พญาลืมงาย หมายถึง การที่เล่นจนลืมไปว่าถึงเวลาเช้าแล้ว ซึ่งมีวิธีทำดังนี้

อ่านต่อ ...

13 มกราคม 2553

สัตว์กะลา

สัตว์กะลา เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากวัสดุท้องถิ่นที่ดูไร้ค่า นำมาผสมจินตนาการ และผ่านการตกแต่งด้วยสองมือ จึงออกมาเป็นรูปร่างต่างๆ ทั้ง หนู, เต่า, กระต่าย, อื่นๆ ตามรูปทรงของกะลา ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

อ่านต่อ ...

12 มกราคม 2553

กำหมุน


กำหมุน เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่เรียกตามวิธีเล่นโดยใช้มือ ด้ามหนึ่งจับหรือ "กำ" เอาไว้แล้วใช้มืออีกข้างให้ใบพัดหมุนไปมาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

อ่านต่อ ...