สวัสดีค่ะ...Blog ของเล่นพื้นบ้านของไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเนื้อหาบน Blog นี้ ซึ่งพวกเรามีความปรารถนาที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกท่านที่ต้องการข้อมูลเหล่านี้ ทั้งในด้านการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ ตลอดจนการศึกษาด้วยตนเอง ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ

22 กุมภาพันธ์ 2553

ปี่ใบลาน

ปี่ใบลาน หรือ ปี่ใบตอง หรือ ปี่ฟางข้าว เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากใบลาน,ใบตอง,ฟางข้าว หรือใบมะพร้าว ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้


วัสดุที่ใช้ใบลาน หรือ ใบตอง หรือฟางข้าว หรือใบมะพร้าว

วิธีทำ1. นำใบลาน หรือใบตอง หรือใบมะพร้าวมาม้วนเป็นกรวย แล้วบีบตรงปลายกรวยให้แบนสำหรับใช้ปากเป่า
2. ส่วนปี่ฟางข้าว ให้ตัดฟางข้าวโดยให้มีปล้องข้าวอยู่ 1 ปล้อง ปลายหนึ่งเปิด อีกปลายหนึ่งมีข้อ แล้วใช้มีดเฉือนตรงส่วนที่ใกล้ปล้องที่มีข้อให้เป็นลิ้น แล้วยกลิ้นให้เงยขึ้นเล็กน้อย

วิธีเล่น1. ปี่ใบลานหรือปี่ใบตอง
1.1 ใช้ปากเป่า
1.2 ถ้าจะใช้มีระดับเสียงที่แตกต่างกัน จะต้องใช้มือประกบกัน แล้วขยับ ปลายนิ้วมือขณะที่เป่าให้เป็นจังหวะ ถ้าที่เป่าถูกบีบให้แคบๆ เสียงปี่จะแหลมเล็ก แต่ถ้าหากจะให้เสียงใหญ่ ก็ต้องขยับปลายที่เป่าให้กว้างขึ้นอีกเล็กน้อย
2. ปี่ฟางข้าว อมส่วนที่เป็นลิ้นเข้าไปในปากทั้งหมด แล้วเป่า

เรียบเรียงโดย "ของเล่นพื้นบ้านของไทย"

0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น