สวัสดีค่ะ...Blog ของเล่นพื้นบ้านของไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเนื้อหาบน Blog นี้ ซึ่งพวกเรามีความปรารถนาที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกท่านที่ต้องการข้อมูลเหล่านี้ ทั้งในด้านการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ ตลอดจนการศึกษาด้วยตนเอง ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ

04 พฤษภาคม 2557

ล้อวงกลม (Lo Wong Klom) - เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ช่วยเสริมสร้างประโยชน์ทางด้านการออกกำลังกาย และสร้างความเพลิดเพลินสนุกสนานล้อวงกลม (Lo Wong Klom) เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่เด็กๆ ใช้ไม้ตีวงล้อให้หมุนวิ่งไปข้างหน้า  ผู้เล่นจะวิ่งตามใช้ไม้ตีไปเรื่อยๆ บางทีจะตีวงล้อกลมแข่งขันกัน หรือใช้สำหรับแข่งวิ่งผลัด ล้อวงกลมบางทีก็เรียกว่า ล้อวงกลมใช้ไม้ตี หรือตีลูกล้อ ของเล่นประเภทนี้ ประหยัด ทำได้ง่าย ได้ประโยชน์ทางด้านการออกกำลังกาย และสร้างความเพลิดเพลินสนุกสนาน เพราะจะเล่นเป็นกลุ่มๆ

อ่านต่อ ...