สวัสดีค่ะ...Blog ของเล่นพื้นบ้านของไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเนื้อหาบน Blog นี้ ซึ่งพวกเรามีความปรารถนาที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกท่านที่ต้องการข้อมูลเหล่านี้ ทั้งในด้านการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ ตลอดจนการศึกษาด้วยตนเอง ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ

28 กุมภาพันธ์ 2553

เกวียนไม้ตอก

เกวียนไม้ตอก เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากไม้ไผ่ซึ่งมีวิธีทำดังนี้

วัสดุที่ใช้1. ไม้ไผ่
2. เชือก

อ่านต่อ ...

27 กุมภาพันธ์ 2553

จั๊กจั่น


จั๊กจั่น เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากไม้ไผ่ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

วัสดุที่ใช้
1. ไม้ไผ่
2. ยางสน
3. เอ็นหรือหางม้า
4. ดินเหนียว
5. กระดาษสี
6. กาว

อ่านต่อ ...

26 กุมภาพันธ์ 2553

ป๋องแป๋ง
ป๋องแป๋ง เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากกระดาษหรือหนังมีลักษณะเหมือนกลอง ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

อ่านต่อ ...

25 กุมภาพันธ์ 2553

ลิ้นมังกร

นลิ้นมังกร เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากกระดาษ ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

วัสดุที่ใช้1. กระดาษแข็ง
2. กระดาษว่าวอย่างเหนียวสีชมพูแดง หรือสีอื่นๆ
3. กาว
4. กระดาษสีลวดลายสวยงาม
5. ลวดดอกไม้ไหวขนาดเล็ก
6. ขนไก่ชุบสี

อ่านต่อ ...

24 กุมภาพันธ์ 2553

นกหวีดไม้รวกนกหวีดไม้รวก เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากไม้รวกและไม้ไผ่ ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้


วัสดุที่ใช้1. ไม้รวกขนาดเล็กเส้นผ้าศูนย์กลางประมาณ 1.3 ซม. 1 ปล้อง
2. ไม้รวกอีก 1 ปล้องที่สามารถสอดอัดแน่นเข้าไปภายในไม้รวกปล้องแรกได้ พอดี
3. ไม้ฉำฉาหรือไม้ลัง
4. ไม้ไผ่

อ่านต่อ ...

23 กุมภาพันธ์ 2553

จิ๊งหน่อง

จิ๊งหน่อง หรือ ติ๊งหน่อง เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากไม้ไผ่ซึ่งมีวิธีทำง่ายๆ ดังนี้

วัสดุที่ใช้
1. ไม้รวก
2. ไม้ไผ่
3. เชือกไหมพรม

อ่านต่อ ...

22 กุมภาพันธ์ 2553

ปี่ใบลาน

ปี่ใบลาน หรือ ปี่ใบตอง หรือ ปี่ฟางข้าว เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากใบลาน,ใบตอง,ฟางข้าว หรือใบมะพร้าว ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

อ่านต่อ ...

21 กุมภาพันธ์ 2553

ลูกหึ่ง


ลูกหึ่ง เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำด้วยฝาน้ำอัดลม ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

วัสดุที่ใช้1. ด้าย หรือ เชือกขนาดเล็ก
2. ฝาน้ำอัดลม

อ่านต่อ ...

20 กุมภาพันธ์ 2553

หม้อข้าว หม้อแกงหม้อข้าว หม้อแกง เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากดิน ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้


วัสดุที่ใช้1. ดิน
2.ไม้ฉำฉา หรือ ไม้ไผ่

อ่านต่อ ...

19 กุมภาพันธ์ 2553

ตะแล้ปแก๊ป


ตะแล้ปแก๊ป เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากกระป๋องนม 2 ใบใช้ในการสื่อสารเหมือนโทรศัพท์ ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้


วัสดุที่ใช้1. กระป๋องนม 2 ใบ
2. ด้าย
3.ไม้กลัด

อ่านต่อ ...

18 กุมภาพันธ์ 2553

ปืนก้านกล้วย

ปืนก้านกล้วย เป็น ของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำมาจากใบกล้วยทั้งใบซึ่งทำได้ง่ายๆ ดังนี้


วัสดุที่ใช้
ใบกล้วยทั้งใบ

อ่านต่อ ...

17 กุมภาพันธ์ 2553

ม้าก้านกล้วย

ม้าก้านกล้วย เป็น ของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำมาจากใบกล้วยทั้งใบซึ่งมีวิธีทำดังนี้

วัสดุที่ใช้1. ใบกล้วยทั้งใบ
2. ไม้กลัด
3. เชือกกาบกล้วย

อ่านต่อ ...

16 กุมภาพันธ์ 2553

หน้ากาก


หน้ากาก เป็น ของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำง่ายๆ จากกระดาษหนังสือพิมพ์ซึ่งมีวิธีทำดังนี้

วัสดุที่ใช้
1. หุ่นรูปหน้าคน
2. กระดาษหนังสือพิมพ์
3. กาว
4. ไหมพรม
5. สี
6. ด้าย

อ่านต่อ ...

14 กุมภาพันธ์ 2553

ชฎา


ชฎา หรือ ชฎาลิเก เป็น ของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากใบลานซึ่งมีวิธีทำดังนี้

วัสดุที่ใช้
1. ใบลาน
2. ด้าย
3. กระดาษสี
4. สี
5. หุ่น

อ่านต่อ ...

13 กุมภาพันธ์ 2553

ตะกร้อใบลาน


ตะกร้อใบลาน เป็น ของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากใบลานซึ่งมีวิธีทำดังนี้

วัสดุที่ใช้ใบลาน อาจจะใช้ใบมะพร้าวก็ได้ แต่ใบลานจะมีความทนทานกว่า

อ่านต่อ ...

12 กุมภาพันธ์ 2553

ตุ๊กตาลูกตาล


ตุ๊กตาลูกตาล เป็น ของเล่นพื้นบ้านของไทย ที่ทำจากผลลูกตาลซึ่งมีวิธีทำดังนี้

วัสดุที่ใช้1. ผลลูกตาลสุก 1 ผล
2. สี
3. กาว
4. หวี

อ่านต่อ ...

11 กุมภาพันธ์ 2553

ตุ๊กตาผ้า

ตุ๊กตาผ้า เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากเศษผ้าหรือผ้าเช็ดตัวหรือผ้าขาวม้าซึ่งมีวิธีทำดังนี้


วัสดุที่ใช้1. ผ้าเช็ดตัวหรือผ้าขาวม้า
2. เชือกหรือยางวงหรือริบบิ้น
3. กระดาษหรือกระดุม
4. สี
5. กาว
6. ด้าย

อ่านต่อ ...

10 กุมภาพันธ์ 2553

บ้านก้านธูป


บ้านก้านธูป เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากก้านธูปที่ใช้แล้ว หรือ ก้านทางมะพร้าวซึ่งมีวิธีทำดังนี้

วัสดุที่ใช้
1. ก้านธูปที่ใช้แล้ว หรือ ก้านทางมะพร้าว
2. ด้าย

วิธีทำ1. นำก้านธูปหรือก้านทางมะพร้าว มาหักงอตรงกลางให้มีลักษณะคล้ายจั่วบ้าน ส่วนปลายทั้ง 2 ข้างให้หักขึ้น
2. ผูกตรงยอดจั่วบ้านด้วยด้าย แล้วนำไปผูกกับปลายไม้ไผ่ หรือไม้ก้านธูปอีกอันแล้วนำไม้นั้นไปปักแขวนไว้ตรงรูไม้ หรือรูแยกของเนื้อไม้
3. จากนั้นให้หักงอก้านธูปหรือก้านทางมะพร้าวแบบเดียวกับข้อ 1 ไปแขวนห้อยไว้ที่ปลายจั่วบ้านที่หักงอทั้ง 2 ให้สมดุลย์กัน
4. จากนั้นนำมาคล้องเกี่ยวต่อเนื่องกันไปเป็นชั้นๆ ยิ่งทำได้หลายชั้นเท่าไร แสดงว่ามีความสามารถมากเท่านั้น

วิธีเล่นเป็นการแข่งกันประดิษฐ์ว่าใครทำเป็นชั้นมากกว่ากัน

เรียบเรียงโดย "ของเล่นพื้นบ้านของไทย"

อ่านต่อ ...

09 กุมภาพันธ์ 2553

ควายใบมะม่วง หรือ ควายซนควายใบมะม่วง หรือ ควายซน เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากใบมะม่วงซึ่งมีวิธีทำดังนี้

อ่านต่อ ...

ควายดิน หรือ วัวดินควายดินหรือวัวดิน เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากดินเหนียวซึ่งมีวิธีทำดังนี้

วิธีทำ1. นำดินเหนียวมาปั้นด้วยมือให้เป็นรูปสัตว์ที่ต้องการ ส่วนใหญ่ในสมัยก่อน นิยมปั้นเป็นวัวหรือควาย แต่สามารถปั้นเป็นสัตว์อื่นๆ ได้ทุกชนิด
2. แต่งเติมเสริมให้มีความเหมือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของหน้าของสัตว์

อ่านต่อ ...

08 กุมภาพันธ์ 2553

หุ่นกระบอกมือ

หุ่นมือ หรือ หุ่นกระบอกมือ หรือ ตุ๊กตามือ เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์และเศษผ้าซึ่งมีวธีทำดังนี้

อ่านต่อ ...

02 กุมภาพันธ์ 2553

งูไม้ระกำงูไม้ระกำ เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากไม้ระกำซึ่งมีวิธีทำดังนี้

วัสดุที่ใช้
1. ไม้ระกำ
2. กาว
3. ผ้าดิบ
4. สี
5. ไม้ลัง หรือ ไม้ฉำฉา
6. กระดาษว่าว

อ่านต่อ ...