สวัสดีค่ะ...Blog ของเล่นพื้นบ้านของไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเนื้อหาบน Blog นี้ ซึ่งพวกเรามีความปรารถนาที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกท่านที่ต้องการข้อมูลเหล่านี้ ทั้งในด้านการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ ตลอดจนการศึกษาด้วยตนเอง ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ

24 สิงหาคม 2557

เรือกระดาษ

เรือกระดาษ


 การพับเรือก็ถือว่าเป็นของเล่นอีกชนิดหนึ่ง ที่คุณพ่อคุณแม่จะได้ทำเพื่อสอนลูกถือเป็นกิจกรรมร่วมกันของครอบครัว เด็กๆตื่นเต้นมากที่ได้ดูกิจกรรมชิ้นนี้และได้ทำเองด้วยยิ่งดีใจใหญ่เลยทำเสร็จแล้วก็ยังได้ของเล่นเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น ก็คงเป็นความภาคภูมิใจของเขาที่ได้ทำเอง เพราะผู้จัดทำได้ทำเพื่อสอนลูกแล้วถึงได้รู้ว่าเป็นอย่างไร

อ่านต่อ ...

27 กรกฎาคม 2557

ลูกข่างแผ่นซีดี ลูกข่างแผ่นซีดี    ก็ถือเป็นของเล่นพื้นบ้านได้โดยปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่หาง่ายที่ลูกไม่ค่อยได้เล่นแล้วนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นชิ้นใหม่และได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวก็สนุกอีกแบบมันก็น่าตื่นเต้นดี

อ่านต่อ ...

21 กรกฎาคม 2557

ปิงปองข้ามเชือก (Jump rope Tennis)


 ปิงปองข้ามเชือก (Jump rope Tennis เป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่เด็กๆ ได้ออกกำลังกายที่ส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายและใช้ไหวพริบในการเล่น ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ทำให้มีทักษะด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมงผลัด

อ่านต่อ ...

20 กรกฎาคม 2557

โหม่งผลัด (Alternatively tackles)
 โหม่งผลัด  (Alternatively tackles) เป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่เด็กๆ ได้ออกกำลังกายที่ส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายและใช้ไหวพริบในการเล่น ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ทำให้มีทักษะด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมงผลัด

อ่านต่อ ...

19 กรกฎาคม 2557

โยนรับ (Throwing)


โยนรับ (Throwing) เป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่เด็กๆ ได้ออกกำลังกายที่ส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายและใช้ไหวพริบในการเล่น ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ทำให้มีทักษะด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม

อ่านต่อ ...

18 กรกฎาคม 2557

การละเล่นพื้นบ้านต้องแต (but must)


ต้องแต  (but must) เป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่เด็กๆ ได้ออกกำลังกายหลายส่วนที่ส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายและใช้ไหวพริบในการเล่น ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ทำให้มีทักษะด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม

อ่านต่อ ...

17 กรกฎาคม 2557

ตี่ (separate)


 ตี่ (separate)

เป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่เด็กๆ ได้ออกกำลังกายได้อย่างคล่องแคล่วและการใช้เสียงในการเล่น ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ทำให้มีทักษะด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม

อ่านต่อ ...

16 กรกฎาคม 2557

ปิงปองปาก (Pak tennis)


การละเล่น ปิงปองปาก (Pak tennis) เป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่เด็กๆ ได้ออกกำลังกายที่ส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายและใช้แรงลมในการเป่า ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ทำให้มีทักษะด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม

อ่านต่อ ...

15 กรกฎาคม 2557

การละเล่นเตะลูกโป่ง (balloon tires)การละเล่นเตะลูกโป่ง (balloon tires)

เป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่เด็กๆ ได้ออกกำลังกายที่ส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายส่วนเท้าและขาได้ใช้ไหวพริบในการเล่น ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ

อ่านต่อ ...

14 กรกฎาคม 2557

การละเล่นแข่งเรือ (Boat Racing)การละเล่นแข่งเรือการละเล่นแข่งเรือ (Boat Racing)   :  เป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่เด็กๆ ได้ออกกำลังกายที่ส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายและใช้ไหวพริบในการเล่น ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ทำให้มีทักษะด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม

อ่านต่อ ...

04 พฤษภาคม 2557

ล้อวงกลม (Lo Wong Klom) - เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ช่วยเสริมสร้างประโยชน์ทางด้านการออกกำลังกาย และสร้างความเพลิดเพลินสนุกสนานล้อวงกลม (Lo Wong Klom) เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่เด็กๆ ใช้ไม้ตีวงล้อให้หมุนวิ่งไปข้างหน้า  ผู้เล่นจะวิ่งตามใช้ไม้ตีไปเรื่อยๆ บางทีจะตีวงล้อกลมแข่งขันกัน หรือใช้สำหรับแข่งวิ่งผลัด ล้อวงกลมบางทีก็เรียกว่า ล้อวงกลมใช้ไม้ตี หรือตีลูกล้อ ของเล่นประเภทนี้ ประหยัด ทำได้ง่าย ได้ประโยชน์ทางด้านการออกกำลังกาย และสร้างความเพลิดเพลินสนุกสนาน เพราะจะเล่นเป็นกลุ่มๆ

อ่านต่อ ...