สวัสดีค่ะ...Blog ของเล่นพื้นบ้านของไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเนื้อหาบน Blog นี้ ซึ่งพวกเรามีความปรารถนาที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกท่านที่ต้องการข้อมูลเหล่านี้ ทั้งในด้านการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ ตลอดจนการศึกษาด้วยตนเอง ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ

14 กรกฎาคม 2557

การละเล่นแข่งเรือ (Boat Racing)การละเล่นแข่งเรือการละเล่นแข่งเรือ (Boat Racing)   :  เป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่เด็กๆ ได้ออกกำลังกายที่ส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายและใช้ไหวพริบในการเล่น ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ทำให้มีทักษะด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม

อุปกรณ์ 

  1. ของสำหรับซ่อนฝ่ายละ 1 สิ่ง  ขนาดพอที่จะกำไว้ในมือได้
  2.  ธง 2 อัน ห่างกัน 2 เมตร

การจัดคนเล่น

 แบ่งคนเล่นออกเป็นสองพวก มีจำนวนเท่ากัน แต่ละพวกเลือกคนหนึ่งเป็นนายท้ายสำหรับซ่อนของ นายท้ายยืน นอกนั้นนั่งเป็นแถว เรียงหนึ่ง เหยียดขาให้ขาของคนหลังจดหลังของคนที่นั่งอยู่ข้างหน้า ระยะระหว่างแถว  เมตร คนหน้าของแต่ละแถวอยู่ห่างจากธงราว  เมตร

การเล่น 

ครูทำไม้สั้นไม้ยาวให้นายท้ายทั้งสองจับ  ใครได้ไม้สั้นเป็นผู้ซ่อนของเมื่อครูให้สัญญาณ นายท้ายที่ซ่อนของเดินอย่างเร็ว  จากคนหลังที่สุดจนถึงคนหน้า ระหว่างนี้ได้ลอบซ่อนของไว้ที่คนใดคนหนึ่ง แล้วให้ฝ่ายคู่แข่งทายว่าของอยู่ที่ใคร ถ้าทายไม่ถูกก็ให้คนปลายแถวของตนลุกไปนั่งข้างหน้าคนหัวแถวเดิม แล้วให้อีกฝ่ายหนึ่งทำการซ่อนบ้าง ผลัดกันซ่อนฝ่ายละครั้ง ถ้าฝ่ายทายๆ ถูกว่าของอยู่ที่คนใด ก็ไม่มีการย้ายคนปลายไปเป็นคนหัวแถวทั้งสองข้างถ้าฝ่ายใดถึงธงก่อน ก็นับว่าชนะนายท้ายจะต้องมีอุบายล่อหลอกในการซ่อนของ พยายามลวงฝ่ายทายให้เข้าใจผิดเสมอ ส่วนคนเล่นอื่นๆ ก็ต้องร่วมมือกับผู้ซ่อน ผู้ไม่มีของทำเป็นซุกซ่อนของ ส่วนผู้ได้ของก็พยายามกลบเกลื่อนไม่ให้ฝ่ายทายสงสัยว่าของอยู่ที่ตน
  
กลับหน้าของเล่นพื้นบ้านของไทย

0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น