สวัสดีค่ะ...Blog ของเล่นพื้นบ้านของไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเนื้อหาบน Blog นี้ ซึ่งพวกเรามีความปรารถนาที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกท่านที่ต้องการข้อมูลเหล่านี้ ทั้งในด้านการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ ตลอดจนการศึกษาด้วยตนเอง ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ

19 กรกฎาคม 2557

โยนรับ (Throwing)


โยนรับ (Throwing) เป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่เด็กๆ ได้ออกกำลังกายที่ส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายและใช้ไหวพริบในการเล่น ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ทำให้มีทักษะด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม อุปกรณ์

 1. ลูกหนัง 1 ลูก


 การจัดคนเล่น 
  ให้มีคนโยนลูกหนังคนหนึ่ง นอกนั้นยืนล้อมวง 

 การเล่น 

คนโยนลูกหนังยืนกลางวงแล้วโยนลูกหนังขึ้นไปโดยมุ่งหมายให้ตกกลางวงพอดี พอลูกหนังตกถึงพื้นห้อง เขาก็เรียกชื่อเล่นคนใดคนหนึ่งผู้ที่ถูกเรียกชื่อต้องรีบออกมารับลูกหนังตอนเด้งขึ้นให้ได้ ถ้ารับไม่ได้ต้องถูกปรับให้รำ ถ้าคนโยนลูกหนังไม่ดี เช่น ลูกไม่เด้งหรือลูกหนังตกบนตัวคนเล่นหรือตกนอกวงจะถูกลงโทษ ไม่ให้เป็นคนโยนต่อไป ต้องไปเล่นเป็นคนรับลูกคนสุดท้ายที่รับลูกได้ ได้เป็นคนโยนแทน 

0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น