สวัสดีค่ะ...Blog ของเล่นพื้นบ้านของไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเนื้อหาบน Blog นี้ ซึ่งพวกเรามีความปรารถนาที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกท่านที่ต้องการข้อมูลเหล่านี้ ทั้งในด้านการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ ตลอดจนการศึกษาด้วยตนเอง ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ

21 กรกฎาคม 2557

ปิงปองข้ามเชือก (Jump rope Tennis)


 ปิงปองข้ามเชือก (Jump rope Tennis เป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่เด็กๆ ได้ออกกำลังกายที่ส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายและใช้ไหวพริบในการเล่น ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ทำให้มีทักษะด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมงผลัด


อุปกรณ์
 1. ปิงปอง 1 ลูก
2. ไม้ตีปิงปองเท่ากับจำนวนผู้เล่น
 3. เชือก สำหรับขึงระหว่างหลักสองอันสูงเสมอหน้าผากของเด็ก เชือกนี้อยู่ตรงกึ่งกลางสนามเล่นซึ่งมีขอบเขตสี่ด้าน

การจัดคนเล่น
แบ่งนักเรียนออกเป็นพวกๆ ละ 5 คน แข่งขันกันคราวละ 2 พวก

การเล่น
 ให้ผู้เล่นตีปิงปองให้โด่งข้ามเชือก เข้าไปในแดนของคู่แข่งขันลูกตกในแดนของฝ่ายใด ฝ่ายนั้นเสียแต้มครั้งละ 1 แต้ม ห้ามมิให้ตีตบ ได้แต่ตีขึ้น ถ้าผู้ใดตีหนหนึ่ง ปิงปองยังอยู่ในแดนของตน ยอมให้คนเล่นพวกเดียวกันตีซ้ำอีกหนหนึ่ง เป็นสองหนด้วยกัน พวกใดตีลูกลอดใต้เชือก หรือลูกไม่ตกในแดนคู่แข่งหรือตีกว่าสองหน ในการรับลูกคราวเดียวกัน จะต้องเสียแต้มให้คู่แข่งครั้งละ 1 แต้ม ฝ่ายใดทำแต้มได้ถึง 15 ก่อนเป็นผู้ชนะ

กลับหน้าของเล่นพื้นบ้านของไทย

0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น