สวัสดีค่ะ...Blog ของเล่นพื้นบ้านของไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเนื้อหาบน Blog นี้ ซึ่งพวกเรามีความปรารถนาที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกท่านที่ต้องการข้อมูลเหล่านี้ ทั้งในด้านการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ ตลอดจนการศึกษาด้วยตนเอง ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ

17 กรกฎาคม 2557

ตี่ (separate)


 ตี่ (separate)

เป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่เด็กๆ ได้ออกกำลังกายได้อย่างคล่องแคล่วและการใช้เสียงในการเล่น ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ทำให้มีทักษะด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม

อุปกรณ์
 1. การกำหนดเขตแดนของผู้เล่นให้ชัดเจน แล้วขีดเส้นๆ หนึ่ง เป็นเส้นแบ่งแดน

 การจัดคนเล่น

 แบ่งคนเล่นออกเป็นสองพวกเท่าๆ กัน

การเล่น 

 ให้คนหนึ่งในพวกหนึ่งวิ่งข้ามเส้นแบ่งเขต พร้อมกับร้อง “ตี่” ตลอดเวลาอย่าให้ขาดเสียงได้แล้วพยายามฟัน(ใช้มีแตะ) คนเล่นของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งพยายามหนี ถ้าฟันถูกคนไหนแล้วกลับเข้าแดนของตนได้โดยไม่ขาดเสียงตี่ คนถูกฟันตาย ต้องออกนอกวง เล่นไม่ได้อีก ถ้าหากคนตี่รู้สึกตัวว่าจะไม่สามารถร้องตี่ต่อไปได้ ให้รีบกลับเข้าแดนของตน ถ้าขาดเสียงตี่ในแดนของคู่แข่ง ผู้เล่นซึ่งเป็นคู่แข่งก็พยายามไล่ฟันคนตี่ คนตี่ที่ถูกฟัน ก่อนเข้าแดนของตนต้องออกนอกวง แล้วก็ถึงคราวอีกฝ่ายหนึ่งส่งคนตี่ออกมาฟันบ้างสลับกันไปเช่นนี้ จนกว่าพวกหนึ่งจะตายหมด คนที่หนีออกนอกเขตแดน ถึอว่าตาย เช่นเดียวกับถูกฟัน

กลับหน้าของเล่นพื้นบ้านของไทย

0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น