สวัสดีค่ะ...Blog ของเล่นพื้นบ้านของไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเนื้อหาบน Blog นี้ ซึ่งพวกเรามีความปรารถนาที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกท่านที่ต้องการข้อมูลเหล่านี้ ทั้งในด้านการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ ตลอดจนการศึกษาด้วยตนเอง ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ

15 กรกฎาคม 2557

การละเล่นเตะลูกโป่ง (balloon tires)การละเล่นเตะลูกโป่ง (balloon tires)

เป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่เด็กๆ ได้ออกกำลังกายที่ส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายส่วนเท้าและขาได้ใช้ไหวพริบในการเล่น ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ

อุปกรณ์
 1. ลูกโป่งหลายๆ ลูก ขีดเส้นตั้งต้นและเส้นปลายทางให้ห่างกันประมาณ 6 เมตร

 การจัดคนเล่น 
 แบ่งนักเรียนทั้งชั้นออกเป็นหลายๆ พวก ๆ ละเท่าๆกัน ต่างพวกต่างมีลูกโป่งสำหรับเตะ 1ลูก

การเล่น 
 พอครูเป่านกหวีด คนแรกของแต่ละพวก ก็เตะลูกโป่งไปสู่เส้นปลายทาง เมื่อถึงแล้วเตะกลับมายังที่เดิม แล้วก็เป็นหน้าที่ของคนที่สอง ที่สาม ต่อๆ กันไป ห้ามมิให้ใช้อวัยวะส่วนอื่น นอกจากเท้าและขาแตะต้องลูกโป่ง พวกใดเสร็จก่อน ก็เป็นผู้ชนะ

กลับหน้าของเล่นพื้นบ้านของไทย

0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น