สวัสดีค่ะ...Blog ของเล่นพื้นบ้านของไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเนื้อหาบน Blog นี้ ซึ่งพวกเรามีความปรารถนาที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกท่านที่ต้องการข้อมูลเหล่านี้ ทั้งในด้านการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ ตลอดจนการศึกษาด้วยตนเอง ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ

20 กรกฎาคม 2557

โหม่งผลัด (Alternatively tackles)
 โหม่งผลัด  (Alternatively tackles) เป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่เด็กๆ ได้ออกกำลังกายที่ส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายและใช้ไหวพริบในการเล่น ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ทำให้มีทักษะด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมงผลัด


 อุปกรณ์
 1. ลูกโป่งหลายๆ ลูก

การจัดคนเล่น
 การเล่นชนิดนี้เล่นในห้องเรียนได้และใช้ทางเดินระหว่างโต๊ะเรียนนั่นเองเป็นทางแข่ง เล่นได้คราวละ 3 ถึง 5 พวก เท่าจำนวนทางเดินในห้องเรียน คนเล่นแต่ละพวกมีจำนวนเท่ากัน

 การเล่น
 คนที่หนึ่งของแต่ละพวกนั่งชิดฝาห้องอยู่ในท่าคลาน มีลูกโป่งวางอยู่ข้างหน้า พอครูให้สัญญาณก็ใช้ หัวชนลูกโป่งไปทางฝาห้องตรงข้าม เมื่อถึงแล้วก็ใช้หัวชนลูกโป่งกลับมายังที่เดิม คนอื่นๆ ก็รับช่วงกันต่อๆ ไปจนครบทุกคน พวกใดเสร็จก่อนชนะ

กลับหน้าของเล่นพื้นบ้านของไทย

0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น