สวัสดีค่ะ...Blog ของเล่นพื้นบ้านของไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเนื้อหาบน Blog นี้ ซึ่งพวกเรามีความปรารถนาที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกท่านที่ต้องการข้อมูลเหล่านี้ ทั้งในด้านการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ ตลอดจนการศึกษาด้วยตนเอง ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ

18 กรกฎาคม 2557

การละเล่นพื้นบ้านต้องแต (but must)


ต้องแต  (but must) เป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่เด็กๆ ได้ออกกำลังกายหลายส่วนที่ส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายและใช้ไหวพริบในการเล่น ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ทำให้มีทักษะด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม


อุปกรณ์ 
 1. กระเบื้องเลาะกลมโตขนาดลูกสะบ้า ขนาด 8 เชนติเมตร จำนวนเท่ากับผู้เล่น

การจัดคนเล่น
 แบ่งคนเล่นเป็น 2 พวกๆ ละเท่าๆ กัน ยืนอยู่ทางเดียวกัน และจับกันเป็นคู่ๆ คู่เล่นควรเป็นหญิงกับชาย ทุกคนมีกระเบื้องสำหรับโยนซึ่งเรียกว่า อีตัว

 การเล่น
 ให้แต่ละคู่ตกลงกันเองว่าผู้ใดเป็นฝ่ายโยนก่อน เมื่อคนหนึ่งโยนไป อีกคนหนึ่งพยายามโยนให้ถูก การโยนเพื่อให้ถูกอีตัวเรียกว่าทอย ถ้าทอยถูกฝ่ายทอยได้ขี่หลังคนโยน จากที่โยนไปจนถึงอีตัว คนโยนมีหน้าที่หยิบอีตัวทั้งสองอัน โยนอีตัวของตนไปข้างหน้าแล้วส่งอีตัวของคนขี่ ให้คนขี่ทอย ถ้าทอยถูกก็ได้ขี่ต่อไปอีก แต่ถ้าผิด ต้องลงจากหลังให้อีกคนหนึ่งขี่ไปเก็บอีตัว ตอนโยนทีแรก ถ้าคนทอยๆ ผิด ต่างคนก็เดินไปเก็บอีตัวของตน แล้วกลับมาที่เดิม คนทอยกลับเป็นผู้โยนผู้โยนกลับเป็นคนทอย

กลับหน้าของเล่นพื้นบ้านของไทย

0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น