สวัสดีค่ะ...Blog ของเล่นพื้นบ้านของไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเนื้อหาบน Blog นี้ ซึ่งพวกเรามีความปรารถนาที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกท่านที่ต้องการข้อมูลเหล่านี้ ทั้งในด้านการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ ตลอดจนการศึกษาด้วยตนเอง ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ

18 มีนาคม 2553

ลากกาบมะพร้าว


ลากกาบมะพร้าว หรือ ลากกาบหมาก เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยในแถบภาคกลางที่ได้มาจากวัสดุธรรมชาติ และไม่จำเป็นต้องสร้างเพิ่มเติมอะไรมากมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


วัสดุที่ใช้
กาบหมากหรือกาบมะพร้าว

อ่านต่อ ...

16 มีนาคม 2553

หมูกระดาษ
หมูกระดาษ เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์ ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้


วัสดุที่ใช้
1. กระดาหนังสือพิมพ์
2. กาว
3. กระดาษห่อบกหนังสือ หรือกระดาษห่อโรตี
4. สี

อ่านต่อ ...

15 มีนาคม 2553

ล้อ

ล้อ หรือ ล้อวงกลม หรือ ตีล้อ เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยในแถบภาคกลางที่ทำด้วยไม้ไผ่ ซึ่งมีวิธีทำดังนี้

อ่านต่อ ...

14 มีนาคม 2553

ลูกข่างโหว่
ลูกข่างโหว่ เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยในแถบภาคกลางที่ทำจากไม้ไผ่ ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

วัสดุที่ใช้
1. ไม้ไผ่
2. ไม้เนื้ออ่อน
3. กาวที่มีความเหนียวแน่น
4. เชือกยาวประมาณ 30 ซม.

อ่านต่อ ...

13 มีนาคม 2553

รถไม้
รถไม้ เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยในแถบภาคกลางที่ทำด้วยไม้ฉำฉา ซึ่งมีวิธีทำดังนี้


วัสดุที่ใช้
1. ไม้ฉำฉา หรือ ไม้ลัง
2. ตะปู

อ่านต่อ ...

07 มีนาคม 2553

กังหันลม

กังหันลม เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากไม้ไผ่ ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

วัสดุที่ใช้
1. ไม้ไผ่
2. มีด
3. ยางวงหรือด้าย

อ่านต่อ ...

06 มีนาคม 2553

ล้อไถวิ่งแข่ง

ล้อไถวิ่งแข่ง เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากไม้รวกและไม้แผ่นกระดาน ซึ่งมีวิธีทำดังนี้

วัสดุที่ใช้
1. ไม้รวก
2. ตะปู
3. ไม้แผ่นกระดาน

อ่านต่อ ...

05 มีนาคม 2553

แม่ไก่ใจดี


แม่ไก่ใจดี เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยสมัยใหม่ที่ทำด้วยดินน้ำมัน ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
อุปกรณ์ที่ใช้
1. ดินน้ำมันสีเหลือง, สีแดง, สีน้ำเงิน, สีส้ม
2. กรรไกร
3. ไม้จิ้มฟัน

อ่านต่อ ...

04 มีนาคม 2553

รถหลอดด้าย (แบบที่ 2)

รถหลอดด้าย (แบบที่ 2) เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากหลอดด้าย ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

วัสดุที่ใช้
1. หลอดด้าย 1 อัน
2. กระดุม 1 เม็ด
3. ยางวง 1 เส้น ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าๆ กับหรือสั้นกว่าความยาวของหลอดด้ายเล็กน้อย
4. ไม้ไผ่

อ่านต่อ ...

03 มีนาคม 2553

รถหลอดด้าย (แบบที่ 1)

รถหลอดด้าย (แบบที่ 1) เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากหลอดด้าย ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

วัสดุที่ใช้
1. หลอดด้ายที่ใช้แล้ว
2. ลวด
3. ไม้ไผ่หรือไม้รวก
4. เชือก

อ่านต่อ ...

02 มีนาคม 2553

รถกะลา

รถกะลา เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากกะลามะพร้าว ซึ่งมีวิธีทำดังนี้

วัสดุที่ใช้1. กะลา
2. ไม้ไผ่
3. หวาย
4. เชือกหรือลวด
5. สี

อ่านต่อ ...

01 มีนาคม 2553

กลองหนังกบ

กลองหนังกบ เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากกระป๋องและหนังกบ ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

วัสดุที่ใช้
1. หนังกบ
2. กระป๋องนมข้นหรือกระป๋องอื่นๆ หรือใช้กระบอกไม้ไผ่ตัดเป็นวง ความสูงเท่ากระป๋องนมข้น
3. ยางวงหรือเชือก

อ่านต่อ ...