สวัสดีค่ะ...Blog ของเล่นพื้นบ้านของไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเนื้อหาบน Blog นี้ ซึ่งพวกเรามีความปรารถนาที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกท่านที่ต้องการข้อมูลเหล่านี้ ทั้งในด้านการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ ตลอดจนการศึกษาด้วยตนเอง ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ

18 มีนาคม 2553

ลากกาบมะพร้าว


ลากกาบมะพร้าว หรือ ลากกาบหมาก เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยในแถบภาคกลางที่ได้มาจากวัสดุธรรมชาติ และไม่จำเป็นต้องสร้างเพิ่มเติมอะไรมากมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


วัสดุที่ใช้
กาบหมากหรือกาบมะพร้าว

วิธีทำเลือกกาบหมากหรือกาบมะพร้าวขนาดที่เด็กนั่งได้


วิธีเล่น
1. ผู้เล่นจับคู่กัน 2 คน โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้ลากและผู้นั่ง
2. ผู้นั่งจะนั่งบนกาบหมากหรือกาบมะพร้าวในท่าที่เหมาะสมโดยมือจับที่ก้านหมาก
3. ผู้ลากจะจับบริเวณก้านกาบหมากหรือกาบมะพร้าวแล้วดึงลากไปตามพื้นผิว


เรียบเรียงโดย "ของเล่นพื้นบ้านของไทย"

0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น