สวัสดีค่ะ...Blog ของเล่นพื้นบ้านของไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเนื้อหาบน Blog นี้ ซึ่งพวกเรามีความปรารถนาที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกท่านที่ต้องการข้อมูลเหล่านี้ ทั้งในด้านการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ ตลอดจนการศึกษาด้วยตนเอง ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ

14 มีนาคม 2553

ลูกข่างโหว่
ลูกข่างโหว่ เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยในแถบภาคกลางที่ทำจากไม้ไผ่ ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

วัสดุที่ใช้
1. ไม้ไผ่
2. ไม้เนื้ออ่อน
3. กาวที่มีความเหนียวแน่น
4. เชือกยาวประมาณ 30 ซม.

วิธีทำ
การเตรียมตัวลูกข่าง
1. เลือกไม้ไผ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 ซม. มาเลื่อยออกให้เป็น ปล้องยาวประมาณ 7-8 ซม. โดยไม่มีส่วนข้อติดอยู่
2. ตัดแต่งไม้เนื้ออ่อน ให้เป็นแผ่นบางกลม จำนวนสองแผ่น เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับกระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ เจาะรูตรงจุดศูนย์กลางของทั้งสองแผ่น รูหนึ่งใหญ่ อีกรูหนึ่งเล็กกว่า
3. นำแผ่นไม้เนื้ออ่อนทั้งสองแผ่นมาทากาวปิดหัวท้ายของกระบอกไม้ไผ่
4. ที่ตัวกระบอกไม้ไผ่ ตรงบริเวณ 1 ใน 3 ของกลางกระบอกไม้ไผ่ เจาะเป็นช่องกว้าง 0.8 มม. โดยการเจาะร่องต้องเจาะให้กินเนื้อกระบอกไม้ไผ่แบบเฉียงไปในทิศทางเดียวกันทั้งสองด้าน ของร่องเพื่อให้เกิดเสียงในขณะที่ลูกข่างหมุน

การเตรียมแกนลูกข่าง
โดยการตัดไม้ไผ่มีความยาวประมาณ 3 เท่าของตัวลูกข่าง เหลาให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าตะเกียบ โดยปลายด้านหนึ่งใหญ่กว่า แล้วเรียวเล็กไปยังปลายอีกด้านหนึ่ง

การประกอบ
นำแกนลูกข่าง สอดปลายที่เล็กกว่าเข้าทางรูแผ่นไม้ที่ปิดทรงกระบอกตัวลูกข่างอยู่ดันจนปลายแกนลูกข่างผ่านรูแผ่นไม้ที่ปิดปลายกระบอกลูกข่างอีกด้านหนึ่ง พ้นจากตัวลูกข่างประมาณ 2-3 ซม. ดังนั้นอีกด้านหนึ่ง จะเหลือแกนที่อยู่นอกตัวลูกข่างยาวประมาณ 1 ใน 3 ของตัวลูกข่าง

การเตรียมก้านไม้
นำไม้เนื้ออ่อนขนาดความยาวประมาณ 15 ซม. หนา 5-6 มม. มาเหลาให้ปลายด้านหนึ่งใหญ่กว่าปลายอีกด้านหนึ่ง โดยปลายด้านที่ ใหญ่กว่าเจาะให้เป็นรูไว้สำหรับสอดเชือกได้อย่างหลวมๆ

วิธีเล่น
1. เอาเชือกมาพันรอบแกนด้านยาวของลูกข่าง โดยเหลือส่วนอิสระไว้ที่ปลายประมาณ 5-6 ซม.
2. นำปลายอิสระมาสอดเข้ากับรูของด้ามไม้
3. จับลูกข่างตั้งขึ้น โดยใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางมือซ้ายประคองแกนลูกข่างไว้ด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งของแกนถูกประกบด้านก้านไม้ที่ถูกกดติดกับแกนลูกข่างด้วยนิ้วหัวแม่มือ และประคองส่วนกลางของก้านไม้ด้วยนิ้วนาง นิ้วก้อย และอุ้งมือ ทั้งนี้ปลายนิ้วแม่มืออยู่ห่างจากรูตรงหัวก้านไม้เล็กน้อย
4. ใช้นิ้วและนิ้วหัวแม่มือข้างขวา จับปลายเชือกจากนั้นให้ดึงปลายเชือกอย่างแรง พร้อมกับปล่อยลูกข่างหลุดจากมือซ้ายโดยที่ยังคงถือก้านไม้อยู่
5. ด้วยแรงดึงเชือกจะทำให้ลูกข่างหมุนอย่างแรงและเกิดเสียงจากรูโหว่ พร้อมกับตกลงบนพื้นประคองตัวหมุนได้อยู่นาน

เรียบเรียงโดย "ของเล่นพื้นบ้านของไทย"

0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น