สวัสดีค่ะ...Blog ของเล่นพื้นบ้านของไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเนื้อหาบน Blog นี้ ซึ่งพวกเรามีความปรารถนาที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกท่านที่ต้องการข้อมูลเหล่านี้ ทั้งในด้านการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ ตลอดจนการศึกษาด้วยตนเอง ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ

23 กรกฎาคม 2555

รถเข็น (Cart Toy) – ของเล่นพื้นบ้านของไทยแสนสนุกและได้ประโยชน์รถเข็น (Cart Toy) เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่เด็กๆ สามารถทำเล่นเองได้ และมีส่วนส่งเสริมในด้านร่างกาย ความคิดสร้างสรรค์ สังคม อารมณ์ โดยเฉพาะในเรื่องของการออกกำลังกาย ซึ่งของเล่นรถเข็นนั้นมักจะพบเห็นได้ในกลุ่มเด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในชนบท แต่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็สามารถทำของเล่นพื้นบ้านแบบง่ายๆ นี้มาเล่นได้ น้องๆ มาเริ่มกันเลยนะค่ะ

อ่านต่อ ...