สวัสดีค่ะ...Blog ของเล่นพื้นบ้านของไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเนื้อหาบน Blog นี้ ซึ่งพวกเรามีความปรารถนาที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกท่านที่ต้องการข้อมูลเหล่านี้ ทั้งในด้านการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ ตลอดจนการศึกษาด้วยตนเอง ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ

02 กุมภาพันธ์ 2553

งูไม้ระกำงูไม้ระกำ เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ทำจากไม้ระกำซึ่งมีวิธีทำดังนี้

วัสดุที่ใช้
1. ไม้ระกำ
2. กาว
3. ผ้าดิบ
4. สี
5. ไม้ลัง หรือ ไม้ฉำฉา
6. กระดาษว่าว


วิธีทำ
1. นำลำไม้ระกำมาตัดให้มีความยาวประมาณ 40 ซม. (ความยาวแล้วแต่จะต้องการ)
2. เหลาให้มีลักษณะเป็นตัวงู โดยเรียวเล็กตรงส่วนหาง แล้วผ่าออกเป็น 2 ซีกเท่าๆ กันตลอดความยาวของตัวงู
3. ตัวผ้าดิบให้มีความสูงเท่าตัวงูแล้วความยาวเท่าตัวงู จากนั้นนำผ้าดิบมาทากาวทั้ง 2 ด้านแล้วเอาไม้ระกำที่ผ่าซีกทั้ง 2 มาประกบติดกับผ้าดิบทั้ง 2 ด้าน โดยส่วนบนลำตัวปล่อยชายผ้าดิบให้เลยส่วนไม้เล็กน้อยตลอดแนวลำตัว แล้วปล่อยให้แห้งติดแผ่นผ้าดิบแผ่นผ้าดิบจะทำหน้าที่เหมือนเป็นแกนกลางของลำตัวงู
4. นำไม้ลัง (หรือไม้ฉำฉา) เหลาให้เป็นหัวงูที่ทำท่ายกหัวจากพื้น โดยให้ขนาดต่อได้กับส่วนตัวงูได้พอดี
5. นำส่วนหัวมาทากาวติดกับตัวงู
6. ใช้กระดาษว่าวทากาวพันรอบตัวงูตั้งแต่ หัวงูและลำตัวงู โดยแนบสนิทกับตัวไม้ตลอดความยาวแล้วปล่อยให้แห้งใช้สีเขียนบนกระดาษให้เป็นลายงูตามที่ต้องการรวมทั้งวาดให้เป็นรูปหัวงูด้วย แล้วใช้มีดบั้งตัวงูให้เป็นปล้องๆ เพื่อให้มีการเคลื่อนไหว ของลำตัวงูเหมือนงูกำลังเลื้อยขณะเวลาจับที่หางงูโยกไปมา

วิธีเล่น1. เด็กโตที่รู้ความและเข้าใจเรื่องงูดี จะใช้เล่นหลอกกัน
2. เด็กเล็กที่ยังไม่เข้าใจ ไม่ควรให้เล่น เพราะจะยังไม่เข้าใจ เมื่อไปพบงูจริงอาจจะเอามือไปจับเล่นได้ ซึ่งจะเป็นอันตราย
3. การเล่น เล่นได้ 2 แบบ
- เล่นบนพื้นเรียบ เช่น พื้นโต๊ะโดยการจับที่หางงู แล้วโยกไปทางซ้าย และขวาสลับกันไปจะทำให้ตัวงูมีการเลื้อยเหมือนงูจริงๆ
- เล่นในอากาศ วิธีเล่นแบบเดียวกันกับการเล่นบนพื้นเรียบ แต่จับ หางงูโยกในอากาศแทนดังนั้นจะมีลักษณะเหมือนงูเลื้อยอยู่ในอากาศ

เรียบเรียงโดย "ของเล่นพื้นบ้านของไทย"