สวัสดีค่ะ...Blog ของเล่นพื้นบ้านของไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเนื้อหาบน Blog นี้ ซึ่งพวกเรามีความปรารถนาที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกท่านที่ต้องการข้อมูลเหล่านี้ ทั้งในด้านการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ ตลอดจนการศึกษาด้วยตนเอง ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ

13 พฤศจิกายน 2553

ลูกกลิ้ง (The ball rolling)ลูกกลิ้ง เป็นการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย ที่เด็กๆ สมัยก่อนมักนำมาเล่นด้วยกันเพื่อประลองความแม่น คล้ายโบว์ลิ่งสมัยนี้นั่นเอง

The ball rolling plays traditional Thai children that they often bring former players together to contest their accuracy. Like bowling today.

อุปกรณ์
1. ขวดขนาดเล็ก 10 ใบ
2. ลูกหนัง 2 ลูก

Appliances.
1. Bottles of 10 small leaves.
2. 2 soccer ball.

การจัดคนเล่น

แบ่งคนเล่นออกเป็น 2 ฝ่ายๆ ละ เท่าๆ กัน แต่ละฝ่ายวางขวด 5 ใบห่างกันประมาณ 1 ฝ่ามือ

To organize people play.

Play split into two equal parties, each party put each bottle based on about a 5 card hand.

การเล่น

ให้คนเล่นแต่ฝ่าย ผลัดกันกลิ้งลูกหนังไปให้โดนขวดของอีกฝ่ายหนึ่งให้ล้มให้หมด การที่จะถือว่าขวดล้มนั้น ต้องล้มด้วยลูกหนังกลิ้งมาโดน ถ้าล้มด้วยขวดกลิ้งมาโดนกันให้ตั้งใหม่ ซึ่งถ้าฝ่ายใดขวดหมดก่อนจะถือว่าเป็นผู้แพ้ แต่ถ้าล้มหมดเหมือนกันก็ให้ถือว่าเสมอกัน

Playing.

People to play the two sides take turns rolling a ball to hit the bottle to the other party to fall out. The bottle fell to assume that Must fall with the rolling ball hit only If a bottle rolling down the collision, set the bottle up again. Which, if either bottle out before it is considered a loser. But if they fall out of the same shall be deemed a tie.
เรียบเรียงโดย "ของเล่นพื้นบ้านของไทย"

0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น