สวัสดีค่ะ...Blog ของเล่นพื้นบ้านของไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเนื้อหาบน Blog นี้ ซึ่งพวกเรามีความปรารถนาที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกท่านที่ต้องการข้อมูลเหล่านี้ ทั้งในด้านการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ ตลอดจนการศึกษาด้วยตนเอง ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ

10 พฤศจิกายน 2553

ขี่ม้าส่งเมือง (Riding horse send to city)

การละเล่นขี้มาส่งเมือง เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทยหรือการละเล่นของเด็กไทยสมัยก่อนนิยมกันมาก จุดเด่นของการละเล่นนี้คือ ฝ่ายหนึ่งจะได้ขี่อีกฝ่ายที่สมมติเป็นมา


Riding horse send to city Old Thai children very popular. Highlights of this traditional game. One party to another ride Let's party is coming.


วิธีการเล่น

แบ่งคนออกเป็น 2 ฝ่าย เลือกผู้เล่นคนหนึ่งเป็นเจ้าเมือง เป็นคนกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ให้เลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเล่นก่อนโดยให้ผู้เล่นคนหนึ่งกระซิบบอกชื่อใครคนหนึ่งของอีกฝ่ายกับผู้ที่เป็นเจ้าเมืองก่อนแล้วกลับไป ฝ่ายตรงข้ามก็จะเดินมากระซิบบ้าง ถ้าชื่อตรงกับที่ฝ่ายแรกทายไว้เจ้าเมืองจะพูดว่า "โป้ง" คนกระซิบคนแรกต้องเป็นเชลย และอีกฝ่ายที่ทายถูกสามารถทายได้อีกจนกว่าจะหมดคน ฝ่ายใดหมดก่อนจะได้ขี่หลังฝ่ายแพ้ไปส่งเมือง

How to play

Divide people into two parties choose one player is the ruler. A mediator does not favor either party. To choose either to play first by a player who whispered the name of the other one with a ruler before and returned. Opponent, it will continue to breathe some If the name matches the first party to challenge the ruler said, "Bong" people whispered to be the first captive And the other at the end was able to predict another person until last. Either ride out before the defeat to send the city.
เรียบเรียงโดย "ของเล่นพื้นบ้านของไทย"

0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น