สวัสดีค่ะ...Blog ของเล่นพื้นบ้านของไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเนื้อหาบน Blog นี้ ซึ่งพวกเรามีความปรารถนาที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกท่านที่ต้องการข้อมูลเหล่านี้ ทั้งในด้านการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ ตลอดจนการศึกษาด้วยตนเอง ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ

11 กรกฎาคม 2553

ตัวจักจั่น (The cicada)

ตัวจักจั่น
เป็นของเล่นพื้นบ้านของไทย ที่มีชื่อเรียกต่างกันตามแต่ละสำเนียงของท้องถิ่นตัวจักจั่นเป็นเครื่องเล่นที่ขณะเล่นจะเกิดเสียงไพเราะ หากทำหลายๆ ขนาดจะทำให้ได้เครื่องเล่นดนตรีที่มีเสียงต่างๆ กันไป


The cicada
Toys are the local Thai. Is called a different accent each of the cicada is a local player that can play the melody as if to make the various size music player to sound different.

วัสดุอุปกรณ์
1. ใบมะพร้าวสด
2. ก้านมะพร้าว

Materials
1. Leaves fresh coconut
2. Uganamaporngry

วิธีทำ
นำใบมะพร้าวสดๆ มา 1 ใบ พับครึ่งใบมะพร้าวให้ยาวประมาณ 20 เซนติเมตรผูกสอดด้านปลายใบมะพร้าวด้านที่มีสองชายให้ติดกัน สมมติเป็นหัวจักจั่น นำก้านมะพร้าวส่วนโคนมาโค้งตั้งแต่หัวจักจั่น จนถึงปลายด้านที่พับครึ่งครั้งแรกนั้น นำก้านมะพร้าวอีกด้านหนึ่งมามัดที่หัวจักจั่น ปลายด้านหนึ่งของก้านมะพร้าวนี้จะให้ผู้เล่นแกว่งขณะเล่น

How Do
Bring to a fresh coconut coconut leaves half folded leaves about 20 cm long to insert the end of coconut leaves tied with two men in the adjacent Suppose the head cicada Uganamaporngry the base of the curve from head cicada Until the end of the first half of the fold. Uganamaporngry the other side to tie the head cicada Uganamaporngry one end of the swing gives the player while playing.

วิธีเล่น
ผู้เล่นจะจับก้านมะพร้าวแล้วแกว่งหมุนตัวจักจั่นให้เป็นวงกลมไปรอบศีรษะของผู้เล่น ขณะแกว่งหมุนเป็นวงกลมนั้น จะเกิดเสียงดัง หากมีการเล่นแข่งขันกัน เสียงตัวจักจั่นของใครเสียงดังกว่าจะเป็นผู้ชนะ

How to play
Players will capture the cicada Uganamaporngry then rotated to swing in a circle around a player's head. We swing rotation is a circle. The noise. If the players compete. The sound of one cicada noise than would be the winner.

เรียบเรียงโดย "ของเล่นพื้นบ้านของไทย"

0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น