สวัสดีค่ะ...Blog ของเล่นพื้นบ้านของไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในเนื้อหาบน Blog นี้ ซึ่งพวกเรามีความปรารถนาที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกท่านที่ต้องการข้อมูลเหล่านี้ ทั้งในด้านการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ ตลอดจนการศึกษาด้วยตนเอง ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ

14 พฤษภาคม 2554

กล้องส่องทางไกล (Binoculars)กล้องส่องทางไกล เป็นของเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยที่สามารถเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ถ้าผู้ดูแลฝึกให้พวกเขาประดิษฐ์ของเล่นชิ้นนี้ร่วมกับเพื่อนๆ และ เล่นร่วมกันอย่างสนุกสนาน โดยที่ผลัดกันส่อง ทั้งนี้ผู้ใหญ่ต้องค่อยช่วยเหลือและตั้งคำถามให้เด็กๆ ได้ฝึกใช้ความคิดในการเล่น

อุปกรณ์
1. แกนกระดาษทิชชู 2 ม้วน
2. กระดาษโปสเตอร์สี
3. กระดาษแข็ง
4. เชือก
5. สีเมจิก
6. กาว
7. กรรไกร
8. คัตเตอร์

วิธีทำ

1. ตัดกระดาษโปสเตอร์สีให้กว้างกว่าความสูงขแงแกนทิชชูประมาณ 2 ซ.ม. (เพื่อใหพับตลบเข้าด้านในหัวท้ายของแกนทิชชู) และยาวเท่ากับรอบแกนทิชชูบวก 1 ซ.ม. (เพื่อให้ซ้อนกัน)
2. ม้วนห่อแกนทิชชูด้วยกระดาษโปสเตอร์ที่ตัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อย ทั้ง 2 ม้วน (ดังรูป)

3. ให้เด็กช่วยคิดและตกแต่งบนแกนทิชชูที่ห่อแล้วให้สวยงามตามจินตนาการของเด็กๆ (ดังรูป)

4. นำกระดาษแข็งตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม (กว้างด้านละ 1 ซ.ม.) ใช้คัตเตอร์กรีดเป็นรอยเบาๆ ตามจุดประ (ดังรูป)

5. พับส่วนที่เป็นเส้นประทั้งหมดจะได้สี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายรูปกล่อง ส่วนที่เป็นสี่เทาจะนำไปติดกับตัวกล้อง ทำทั้งหมด 2 ชิ้น

6. เมื่อพับส่วนที่เป็นเส้นประเสร็จแล้ว ให้ทากาวส่วนที่เป็นสีเทาชิ้นที่เล็กที่สุดและพับไปติดกับส่วนที่เป็นสีขาวให้เหมือนกล่องเปิดฝาสองด้าน (ดังรูป) : ทำให้เสร็จทั้ง 2 ชิ้น

7. นำชิ้นส่วนที่ได้จากข้อ 6. ไปติดกับตัวกล้อง (ดังรูป)

8. เจาะรูตัวกล้องทั้งสองด้านให้สามารถนำเชือกสอดเข้าได้ (ดังรูป)

9. ตัดเชือกความยาวพอประมาณ (ห้อยคอให้เด็กๆ แล้วสะดวกในการเล่น) และสอดเข้าไปในรูที่เจาะไว้แล้วมัดปลายเชือกไม่ให้หลุดจากตัวกล้อง (ทำทั้ง 2 ด้านดังรูป) เด็กๆ ก็จะได้กล้องส่องทางไกลที่สวยงาม
เรียบเรียงโดย "ของเล่นพื้นบ้านของไทย"

0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น